PROIECT POR 2.1

 

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 “Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – „Promovarea spriritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Titlul proiectuluiCreșterea competitivității societății Blitz Film Production SRL prin angajarea de noi persoane și achiziția de echipamente tehnologice performante”

Număr referință: Cod SMIS: 102539 numărul contractului 414/11.09.2017

 

Denumirea beneficiarului: Blitz Film Production SRL

Sediul social: Str. Dimitrie Racoviță, nr. 8, Sector 2, București

Punct de lucru: St. Calugareni, nr 23, Brasov

 

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității și dezvoltarea societății pe piața serviciilor de producție cinematografică, prin achiziția de echipamente de înaltă tehnologie, ce vor contribui la diversificarea portofoliului de servicii al societății .

 

Obiective specifice:

  1. Diversificarea serviciilor oferite prin introducerea a 6 servicii noi in urma achizitiei noilor echipamente;
  2. Dezvoltarea portofoliului de active imobilizate prin achizitia a 24 echipamente noi performante si a unui software;
  3. Dezvoltarea resurselor umane ale intreprinderii prin angajarea unui numar de 5 persoane in perioada de implementare a proiectului din care cel putin o persoana din categorii defavorizate.

 

Rezultate:

Echipamente tehnologice si software achiziţionate  – 24 buc si un software;

Numărul de locuri de muncă permanente nou create, cu normă întreagă, în cadrul microîntreprinderii – 5 angajați.

 

Data de începere: 11.09.2017

Perioada de implementare: 11.09.2017– 10.05.2018

 

Valoarea totală:  798.128,93 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 536.108,46 lei ( 455692.19 din FEDR și 80416.27 lei finanțare de la bugetul national.

 

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteți obține de la Blitz Film Production SRL, Tel: 0740.241.111, Fax: -; E-mail: productie@blitzfilm.ro, Persoana de contact Teodorescu Adina

 

http://www.adrcentru.ro/

https://www.inforegio.ro/ro/contact-ampor